اطلاعیه فاکتور های معتبر خرید کالای عینک

*اطلاعیه*

"فاکتورهای معتبر خرید کالای عینک"

قابل توجه همکاران عینک ساز و عینک فروش تهران

نظر به ابلاغ بخشنامه هیات عالی نظارت درخصوص الزام کلیه واحدهای فروش کالای عینک به اخذ جواز کسب وفق ماده 91 قانون نظام صنفی و لزوماً ارائه فاکتور معتبر خرید و فروش کالای عینک، همکاران مکلفند کالای عینک را فقط از بنکداران مجاز از اتحادیه و یا ویزیتورهای مجاز که دارای کارت شناسایی از اتحادیه می باشند با سربرگ دارای مهر و امضاء و نشانی فروشنده تهیه و درصورت لزوم به ماموران یا بازرسان ذیربط ارائه نمایند. بدیهی است فاکتورهای فاقد سربرگ و یا صادره از طرف مراکز و افراد غیرمجاز توزیع کننده فاقد اعتبار قانونی بوده و در زمره کالای قاچاق محسوب و از طرف مراجع بازرسی و نظارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا مورد پیگیری قرار خواهد گرفت .

نظرات (1) -

 • JUN
  Dear Sirs,

  We are one of the biggest manufacturers and suppliers of ophthalmic lenses for vision correction, based in South Korea.

  I have read an article about "Iran-Made Glasses Meet Only 4.3%" published by Financial Tribune. Apparently, Mr. Hamid Sabetqadam has shared a lot of information with the newspaper.

  I have also a keen desire to meet him with regards to the information that the Union can share with us. Hopefully, we can develop our relation much much wider.

  Please kindly let me contact Mr. Hamid for further talk.

  Thank you!

امکان ارسال نظر برای این موضوع وجود ندارد